Jakakolwiek osoba, która ledwie co pobudowała własny dom, potrafi egzystować sobie ze świadomością iż zrazu jakiś czas będzie mieć spokój i mało będzie przy tego rodzaju obiekcie czynić. Absolutnie odmiennie ma się to odnośnie dawniejszych budowli. Ktokolwiek, kto np. przejął takie domostwo w spadku, potrafi mówić o olbrzymim szczęściu, bo nie będzie musiał trwonić setek […]