Corocznie przybywa ilość rodzin, które zechciały żyć w indywidualnym domu, jaki da im poważniejszą przestrzeń życiową dla powiększającej się rodziny, więcej spokoju niż na hałaśliwym osiedlu bloków, gdzie poprzez symboliczne mury każdy wie cóż dzieje się u sąsiadów, oraz faktyczne wrażenie iż wreszcie kontrolują sposób w jaki chcą i mogą kwaterować.