Klasycznie dla części Polaków posesje są rozpatrywane jako jedna z najpewniejszych odmian lokat majątku. Nie bywa to chyba najbardziej mobilna strategia lokaty jednakowoż prawdopodobnie to znamionuje o jej wartości. Wkładanie w pozostałe odmiany kumulowania dorobku narażone jest na zagrożenie związane z trendami na rynkach globalnych. Podobna okoliczność dotyczy m.in. lokaty w metale czy waluty obcych […]